Ergostik

Software flexibility:
Güçlü Blue Cherry tanılama yazılımı, çoğu
parametrenin konfigürasyonunun kullanıcıya
uyacak şekilde yapılmasına izin vermek için
esnekliği korurken, test sırasında gerçek sadeliği
sunmak üzere tasarlanmıştır. Aynı sistemin birden
fazla uygulama için çözüm sağlayabileceği
anlamına gelir.
Güçlü Blue Cherry arayüzü, sezgisel bir yazılım
tasarımı ile net bir grafik ekran sunar.

Yeni Nesil KPET
Standart Doğruluk:
Ergostik, tam dijital Ergostik sistemindeki Ergoflow
akım sensörü çoğu akım sensöründe bulunan artan
akım oranlarında, akım dirençindeki artışı engelleyen
inanılmaz bir değişken sınırlayıcı tasarıma sahiptir.
Tüm ATS ERS akış ve hacim dalga formlarını
karşılamak için tasarlanmış ve test edilmiş ve
±3%’den daha iyi bir hassaslık sağlamak için imal
edilmiştir.
Yapılandırılabilir Donanım:
Ergostik Oksijen saturasyon, NIBP, ergomtre kontrolü
ve Aritmia analizi ile 12 kanal EKG testi gibi modülleri
ekleme seçeneğiyle temel KPET için göreli olarak
düşük maliyetli başlangıç düzeyine imkan veren,
tamamıyla modüler yapıda bir sistem olarak
tasarlanmıştır.
Komple Uyumluluk:
Ergostik standart olarak, tüm verilerin birden fazla
cihaz arasında ya da diğer Blue Cherry istasyonları ve
teşhis sistemleri arasında kolaylıkla paylaşılmasına
imkan veren tam network uyumluluğuyla birlikte
gelmektedir. Ayrıca, yeni HL7 uyumluluğuyla veriler
direkt olarak yerel hastane bilgi sistemlerine
gönderilebilir.
Doğru Pediatrik Test:
En az 20 ml’den az etkili ölü alan ve ultra hafif tasarım
ile yeni Ergoflow, Ergostik’in düşük havalandırmalı
çocukları test etmek için kullanılmasını sağlar. Bir
maske ile birlikte kullanıldığında, günümüz mevcut en
rahat test cihazlarından birini oluşturur,
Daima güncel:
Internet bağlantısı kullanan Blue Cherry yazılımı
sistemin daima güncel kalmasını sağlamak için
güncellemeleri otomatik olarak indirebilir.

Comments are closed.